Privatumo politika ir asmeninių duomenų pranešimai

 1. Kas mes esame

  Mes esame Flatfy OÜ (Uždaroji akcinė bendrovė, veikianti pagal Estijos įstatymus, registracijos numeris 14147289), mūsų registracijos adresas yra Punane tn 24a, Lasnamae rajonas, Talino miestas, Harju country, Estija (toliau vadinama "mes" ar "mums" ar "mūsų"). Mes esame Svetainės savininkai ir teikėjai.
 2. ĮVADAS

  Mes įsipareigojame saugoti jūsų privatumą ir asmeninius duomenis. Ši privatumo politika ir asmeninė informacijos įspėjimas (toliau vadinama "Politika") paaiškina kaip ir kokiais tikslais, mes naudojame apie jus surinktą informaciją (kitaip vadinama asmeninė informacija). Prašome įdėmiai perskaityti šią Politiką. Naudodamiesi Svetaine ir bet kuriomis Svetainėje siūlomomis paslaugomis, jūs pritariate ir sutinkate dėl jūsų duomenų apdorojimo, kaip nurodyta žemiau.


  Ši Politika susijusi tik su jūsų asmenine informacija, kurią apie jus renkame Svetainėje ar iš trečiųjų šalių, tokių kaip socialiniai tinklai. Ji nėra susijusi su mūsų partnerių pateikta nuosavybės informacija.


  Veiksmingai siekiame sumažinti asmeninės informacijos rinkimą, apsiribojant tik ta informacija, kuri yra būtina norint pateikti pilną naudojimosi svetaine patirtį.


  Mes renkame ir naudojame jūsų Asmeninius duomenis tik po to, kai iš jūsų gauname aiškų, informatyvų ir laisva valia išreikštą sutikimą, kurį suteikiate pagal mūsų svetainėje rodomą prašymą.


  Bendra taisyklė, kad sutikimą turėsite duoti tik vieną kartą. Jei mūsų Politikoje bus su asmeniniais duomenimis susijusių pakeitimų, mes būtinai jus apie tai informuosime ir greičiausiai, jūs turėsite dar kartą duoti savo sutikimą.

 3. KOKIUS ASMENINIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME?

  Informacija, kurią jūs mums teikiate:We will collect the information that you give to us when using our Site. We may also collect other information about you at the same time, such as details of the sort of property you are interested in, the cost and location of the property etc. We may also collect information that you provide to us when you register as a registered user (namely – your ID handle and e-mail address), request property email updates. We will also collect information that you provide to us by corresponding with us by phone, e-mail or otherwise


  Informacija, kurią apie jus renkame:Tai skiriasi nuo "informacijos, kurią jūs mums suteikiate", nes ji susijusi su mūsų renkamais techniniais duomenimis. Pavyzdžiui, mes galime rinkti informaciją, pagal kurią galime jus identifikuoti, tokią kaip interneto protokolo (IP) adresas, kuris naudojamas jūsų kompiuterio prijungimui prie interneto, jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, laiko zonos nustatymus, naršyklės įskiepių tipus ir versijas, operacinė sistema ir platforma. Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jūsų apsilankymą, įskaitant URL adresų paspaudimus į ir iš mūsų Svetainės (įskaitant datą ir laiką), jūsų peržiūrėtus ar ieškotus produktus, puslapio reakcijos laiką, parsisiuntimų klaidas, apsilankymo trukmę tam tikruose puslapiuose, puslapio sąveikos informaciją (slinkimas, paspaudimai, pelės judėjimas), išėjimo iš puslapio metodus ir telefono numerį naudotą skambinant mūsų klientų aptarnavimo telefono numeriu. Mes taip pat galime saugoti tai, su kokiais partneriais ar reklamos teikėjais susisiekėte ir jiems siūstų elektroninių laiškų turinį.


  Informacija, kurią apie jus gauname iš trečiųjų šalių:Jei naudojatės bet kuria kita mūsų valdoma svetaine ar mūsų teikiamomis paslaugomis, mes turime teisę gauti apie jus informaciją. Tokiu atveju, rinkdami duomenis, mes jau būsime jus informavę, kad jie gali būti pasidalinti įmonės viduje ir apjungti su šioje Svetainėje renkamais duomenimis. Mes taip pat artimai bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis (įskaitant, pavyzdžiui, žiniasklaidos platformas, verslo partnerius, techninius subrangovus, mokėjimo ir pristatymo paslaugas, reklamos tinklus, analizių teikėjus, paieškos informacijos teikėjus ir kreditų agentūras) ir iš jų apie jus galime gauti informaciją.


 4. KĄ MES DAROME SU JŪSŲ ASMENINIAIS DUOMENIMIS?

  Pagrindinis Jūsų Duomenų Naudojimas

  Šis Politikos skyrius apibūdina veiksmus, kuriuos atliekame su jusų duomenimis, tiesiogiai susijusiais su jūsų naudojimusi Svetaine ir mūsų paslaugomis. Tai yra veiksmai, kurių galite tikėtis ir kuriuos mes atliksime su jūsų informacija. Jūsų informaciją naudosime:


  • to provide the services available on our Site to you;
  • when you consent to us doing so, to pass your searches and messages on to our members, which include estate agents, commercial agents, lettings agents, developers, landlords or overseas private vendors to help them communicate with you directly and to provide a more personalised service to you. This may include contacting you about other relevant properties, adding you to their enquiry database for future contact and offering you their additional services;
  • to provide services and information to third parties and our members, which they can use to benchmark their performance;
  • customize and enrich your experience on our Site;
  • to allow you to participate in the interactive services available on our Site or to participate in competitions or promotions via our Site;
  • to enforce our Terms of Use
  • to contact you for your views on our services and to notify you occasionally about important changes to our Terms of Use or this Policy or developments to this Site or our services; and
  • to deliver relevant advertising to you whilst you are on the Site.

  Techninis Naudojimas

  Šis Politikos skyrius apibūdina su jūsų duomenimis mūsų atliekamus veiksmus, kurie atsiranda dėl mūsų atliekamo Svetainės stebėjimo ir informacijos rinkimo, kol jūs naudojatės Svetaine. Šią informaciją galime naudoti:


  • to identify patterns that we can use in our marketing strategy and to help us develop, administer, support and improve our services and features and adverts;
  • to conduct reviews that assist us in the improvement and optimisation of our Site;
  • to ensure that content from our Site is presented in the most effective manner for you and for your computer;
  • to administer our Site and for internal operations, including troubleshooting, data analysis, testing, research, statistical and survey purposes; and
  • as part of our efforts to keep our Site safe and secure.

  Mes galime apjungti techninę informaciją su kita apie jus turima informacija, kad palengvinti mums jūsų informacijos apdorojimą, kaip aprašyta šioje Politikoje.


  Jūsų duomenų naudojimas reklamai ir bendravimui

  Kartais, mes galime naudoti jūsų asmeninius duomenis jums teikiant reklaminio pobūdžio žinutes arba mums, ar trečiosiosioms šalims norint su jumis susisiekti dėl trečiųjų šalių paslaugų. Prieš tai atliekant, dėl reklamos ir kitokio bendravimo mes visada reikalaujame jūsų sutikimo, kurį bet kada galite atsiimti su mumis susisiekus. Jūs visada galite naudotis Svetaine nesuteikus leidimo reklamai. Veiksmai, kuriuos mes galime atlikti, apima:


  • providing direct marketing advertisements and communications to you via email, text, post or telephone or via our selected third parties;
  • making suggestions and recommendations to you and other users of our Site about goods or services that may interest you or them;
  • communicating with you on third party social media platforms and sharing your information with that social media platform;
  • providing your information to selected third parties that we believe may be able to offer you goods or services that are of interest so that they can contact you about their goods and services; and
  • monitoring the effectiveness of our direct marketing communications and your responses to it.
 5. KAS TURI PRIEIGĄ, PRIE JŪSŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS?

  Mes turime pilną prieigą prie visos asmeninės informacijos, kurią iš jūsų ar apie jus surinkome. Mes esame atsakingi už valdomą informaciją, todėl ši informacija bus bet kurių mūsų galiojančių privatumo sąlygų ar politikų objektas.


  Jei mūsų verslas būtų parduotas ar apjungtas, arba jei mes perkame ar parduodame verslą arba turtą, mes galime atskleisti jūsų asmeninius duomenis tokiam verslo ar turto pirkėjui ar pardavėjui. Mes užtikrinsime, kad bet koks panašus sandoris būtų atliekamas saugiai.


  Jei mes jums siūlome ar teikiame paslaugas, kurios mūsų vardu yra teikiamos trečiųjų šalių, norėdami teikti tokias paslaugas, mes jiems galime perduoti jūsų informaciją. Naudodamiesi mūsų Svetaine, jūs sutinkate, kad mes galime teikti jūsų informaciją mūsų patvirtintoms trečiosioms šalims, kurios teikia tokias paslaugas. Mes taip pat galime naudoti trečiąsas šalis teikiant paslaugas mūsų vardu, kurios gali apimti jūsų informacijos apdorojimą (tačiau jos nenaudojant) pvz. užbaigiant dalinį adresą arba jūsų turimos informacijos papildymui. Bet kuriuo atveju, mes neperduosime jūsų informacijos niekam, kas mūsų tarpusavuje sudarytais susitarimais nebūtų suteikęs atitinkamų privatumo įsipareigojimų ir mes, neturint jūsų sutikimo, neleisime trečiosioms šalims naudoti jūsų informaciją reklamos tikslais.


  Mes taip pat atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją bet kurioms tarptautinėms ar vietinėms valdžios institucijoms, jei jie turi teisėtą teisę prašyti ir gauti tokią informaciją.


  We will not otherwise disclose, sell or distribute your information to any third party without your permission unless we are required to do so by law or to obtain professional advice. We will retain your information for as long as is reasonable and necessary and no longer than permitted by law.

 6. KUR MES SAUGOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ?

  Duomenys, kuriuos iš jūsų renkame, gali būti perkeliami arba saugomi Europos Ekonominės Erdvės ("EEE") teritorijoje. Jie taip pat gali būti apdorojami personalo, dirbančio mums arba vienam iš mūsų tiekėjų ar rangovų ir veikiančio už EEE ribų. Teritorijoje, esančioje už EEE ribų gali būti taikoma kitokia, nei EEE teisinė apsauga, tačiau mūsų pareiga užtikrinti, kad mūsų tiekėjai ir rangovai, esantys už EEE ribų atsakingai imtųsi visų reikiamų veiksmų ir užtikrintų, kad jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai, laikantis šios Politikos. Pateikdami savo duomenis mums, jūs sutinkate su šiuo perkėlimu, saugojimu ir apdorojimu.


  Dėja, bet dėl naudojamų technologijų, informacijos perdavimas internetu šiuo metu nėra visiškai saugus. Mes padarysime viską, ką galime, kad apsaugotume jūsų asmeninius duomenis, tačiau mes negalime garantuoti jūsų duomenų, perduodamų į mūsų Svetainę, saugumo; bet koks perdavimas atliekamas jūsų pačių rizika. Kai tik gausime jūsų informaciją, mes naudosime griežtas procedūras ir saugumo funkcijas, siekiant ją apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.


  Mes laikomės griežtų saugumo procedūrų užtikrinant, kad jūsų asmeninė informacija nebūtų sugadinta, sunaikinta ar atskleista tretiesiems asmenims be jūsų sutikimo, o taip pat, kad niekas, be jūsų sutikimo, neturėtų prie jos pireigos. Kompiuteriai, kuriuose laikoma informacija yra saugomi saugioje vietoje su ribota prieiga, o taip pat mes naudojame saugias ugniasienes ir kitas elektroninę prieigą apribojančias priemones.


  Prieiga prie jūsų asmeninės informacijos yra suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems prieiga prie jūsų informacijos yra reikalinga konkrečių darbų atlikimui. Prieš atskleidžiant jums informaciją, mes galime paprašyti jūsų atlikti saugumo patikrinimus.

 7. JŪSŲ TEISĖS

  You have all the rights, granted to you by applicable law regarding personal data (such as, among others, right to forsake personal data, right to transfer personal data and others guaranteed rights).
 8. SLAPUKAI IR SEKIMAS

  Kaip ir dauguma Svetainių, norėdami pagal jus pritaikyti jūsų apsilankymus mūsų Svetainėje, supaprastinti prisijungimo procedūrą, palaikyti jūsų nustatymus ir sekti naudojimąsi mūsų Svetaine, mes naudojame "slapukus". Dėl visos informacijos, apie tai, kokius slapukus ir kodėl mes naudojame, bei kaip juos išjungti - prašome peržiūrėti mūsų Slapukų Politiką.
 9. ŠIOS POLITIKOS PAKEITIMAI

  Bet kokie ateityje įvykdyti su šia Politika susiję pakeitima, bus publikuojami šiame puslapyje ir tam tikrais atvejais apie juos jums pranešime el. paštu arba kitomis priemonėmis, jei tokie pranešimai bus reikalingi. Prašome tankiau pasitikrinti ar šioje Politikoje buvo atlikti atnaujinimai ar pakeitimai.
Flatfy naudojame slapukus, kad galėtume pagerinti bendrą naršymo patirties kokybę. Naudodamiesi mūsų paslaugomis, jūs sutinkate su mūsų slapukų naudojimu.Sužinoti daugiau