Flatfy tinklapio naudojimosi sąlygos

Prieš naudojantis šia ir kitomis flatfy svetainėmis, prašome įdėmiai perskaityti šiuos terminus ir sąlygas, nes tai yra teisiškai privaloma jūsų ir mūsų sutartis.
 1. Kas mes esame ir kaip su mumis galite susisiekti

  1. Mes esame Flatfy OÜ (Uždaroji akcinė bendrovė, veikianti pagal Estijos įstatymus, registracijos numeris 14147289), mūsų registracijos adresas yra Punane tn 24a, Lasnamae rajonas, Talino miestas, Harju country, 13619, Estija (toliau vadinama "mes" ar "mums" ar "mūsų"). Mes esame Svetainės savininkai ir teikėjai.


  2. Norėdami su mumis susisiekti, rašykite mums elektroniniu paštu hello@flatfy.com arba paprastuoju paštu, aukščiau pateiktu adresu.
 2. Naudodamiesi mūsų tinklapiu jūs sutinkate su šiomis sąlygomis

  1. Šios Sąlygos nustato visas teisines taisykles, teises ir įsipareigojimus, kurie taikomi jūsų naudojimuisi Svetaine ir jos veikimui.


  2. Naudodamiesi mūsų Svetaine jūs patvirtinate, kad susipažinote su šiomis Sąlygomis ir pilnai jas priimate bei sutinkate jų laikytis. Jei su šiomis Sąlygomis nesutinkate, prašome sustabdyti naudojimąsi mūsų Svetaine.


  3. Šios sąlygos yra privalomas teisinis jūsų ir mūsų susitarimas (kaip viešas pasiūlymas).


  4. Šios Sąlygos gali remtis į kitas sąlygas, kurios taikomos naudojantis mūsų Svetaine, tokias kaip Slapukų Politika, Privatumo Politika ir Asmens Duomenų Pranešimais. Naudojantis mūsų Svetaine, jūs taip pat sutinkate su šiomis politikomis.


 3. Mes galime keisti savo sąlygas

  1. Dėl bendrovėje taikomų įstatymų ar procesų pasikeitimo, mes pasiliekame sau teisę laikas nuo laiko keisti šias Sąlygas, atnaujinant jas Svetainėje. Kiekvieną kartą norėdami naudotis mūsų Svetaine, prašome peržiūrėti šias Sąlygas, kad užtikrinti, jog juos supratote teisingai. Norėdami greičiau ir patogiau juos pasiekti, jūs galite juos įsikelti į naršyklės adresyną.
 4. Mes galime keisti savo svetainę

  1. Laikas nuo laiko, mes galime keisti Svetainės turinį, jos funkcionalumą bei kitas dalis arba sustabdyti, ar nutraukti, bet kurią Svetainės dalį bei jūsų prieigą prie jos (dalinai arba visiškai). Apie esminius pokyčius mes pasisitengsime jus tinkamai informuoti, tačiau toks informavimas nėra privalomas.
 5. Jūsų įsipareigojimai ir priimtinas naudojimas

  1. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas ir užtikrinate, jog jūsų kompiuterinė sistema (techninė ir programinė įranga) atitinka visus keliamus reikalavimus, reikalingus naudotis Svetaine ir kad jūsų kompiuterinė sistema yra suderinama su šia Svetaine. Mes neprisiimame atsakomybės dėl normalaus svetainės veikimo, jei jums atsiranda su jūsų kompiuterine sistema susijusių problemų.


  2. Jūs negalite piktnaudžiauti mūsų sistema arba šia Svetaine. Ypatingai, negalite į ją įsilaužti, apeiti apsaugą ar kitaip trukdyti mūsų sistemos ir šios Svetainės veikimui, ar mėginti atlikti, bet kuriuos iš minėtų veiksmų, nepriklausomai nuo jūsų ketinimų. Tai apima, bet neapsiriboja: virusų, trojanų, kirminų, loginių bombų ar kitos, galimai kenkėjiškos ar technologiškai žalingos medžiagos įvedimą. Jūs negalite bet kokiomis formomis piktnaudžiauti mūsų Svetaine ir bet kuri jūsų pateikta forma privalo būti autentiška užklausa. Jūs negalite naudotis Svetaine ketindami sulaužyti nustatytus įstatymus ar atlikdami bet kokį nusikaltimą, pažeidimą ar pasikėsinimą.


  3. Jūs privalote nenaudoti ar nemėginti naudoti jokios automatinės programinės įrangos (įskaitant, bet neapsiribojant botais ir kitais paieškos robotais) prieigai prie mūsų sistemos ar šios Svetainės, arba automatiniam formų pildymui ir/arba siuntimui mūsų Svetainėje, arba ieškoti, rodyti ar išgauti nuorodas į bet kurią šios Svetainės dalį, išskyrus atvejus, kai tokios automatinės programos unikaliai save identifikuoja User Agent lauke ir pilnai atitinka Robotų Ribojimo Protokolą ("Leidžiama Programa"). Svetainėje negalite naudoti jokių nulaužimo technologijų. Bet koks tokių automatinių programų (kitų, nei Leidžiamos Programos) naudojimas ar bandymas naudoti bus traktuojamas kaip piktnaudžiavimas mūsų sistema ir šia Svetaine. Prieigos, prie bet kurios mūsų sistemos dalies ar šios Svetainės gavimas naudojant bet kurias iš tokių automatinių programų (kitų, nei Leidžiamos Programos) yra griežtai draudžiamas.


  4. Jūs negalite įkelti ar naudoti netinkamos ar įžeidžiančios kalbos bei turinio, arba bet kokia bendravimo forma arba el. paštu, kurį siunčiate ar pateikiate Svetainėje, prašyti komercinių paslaugų.
 6. Interaktyviosios paslaugos ir turinys

  1. Kai mūsų Svetainėje užpildote ir pateikiate užklausos formą, tai suteikia Flatfy leidimą patalpinti jūsų duomenis mūsų duomenų bazėje. Jūsų duomenų naudojimas tokiais atvejais yra vykdomas laikantis šių mūsų Sąlygų.


  2. Jūs garantuojate, kad visas, Šioje svetainėje patalpintas jūsų turinys (jei atsiras) ir jo autorinės teisės priklauso jums, ir jo naudojimas nekenkia trečiųjų šalių interesams ir įsipareigojimams. Visas turinys, kurį įkelsite į mūsų Svetainę bus laikomas nekonfidencialiu ir nepatentuotu, ir mes turime teisę jį naudoti, kopijuoti, platinti ar bet kokiais kitais tikslais tokį turinį atskleisti trečiosims šalims. Mes taip pat turime teisę, bet kokioms trečiosioms šalims atskleisti jūsų tapatybę, kurios tvirtina ar teigia, kad mūsų Svetainėje jūsų įkeltas ar pasidalintas turinys pažeidžia trečiųjų šalių teisines teises.


  3. Mūsų Svetainėje ar kitose, į kurias nukreipiame, vartotojų išreikštas požiūris neatspindi (nebūtinai) mūsų požiūrio ar vertybių.


  4. Visas turinys, kurį įkeliate į mūsų svetainę turi būti:

   1. Būti tikslus;


   2. Būti tikras; ir


   3. Būti suderinamas su tos šalies, iš kurios jis buvo įkeltas, įstatymais


  5. Jūsų turinys negali:

   1. Turėti informacijos, kuri įžeistų bet kokį asmenį;


   2. Turėti informacijos, kuri būtų įžeidžianti, nepadori, kurstanti neapykantą, rasistinė, diskriminuojanti, neetiška, amorali ar kurstanti; arba


   3. Turėti informacijos, kuri pažeidžia arba gali pažeisti trečiųjų šalių nuosavybės teises.
  6. Savo nuožiūra mes nuspręsime, ar šis straipsnis buvo pažeistas. Jei buvo sulaužytos šios politikos sąlygos, mes galime imtis veiksmo, kuris mums atrodys tinkamas. Šis veiksmas gali būti:


   1. neatidėliotinas, laikinas ar nuolatinis, jūsų teisės naudotis mūsų Svetaine, atšaukimas;


   2. neatidėliotinas, laikinas ar nuolatinis, bet kokios jūsų į Svetainę įkeltos medžiaggos pašalinimas;


   3. tolimesnius teisinius veiksmus prieš jus; ir


   4. tokios informacijos atskleidimas įstatymo vykdytojams ar pareigūnams, jei manome, kad tai yra būtina.
  7. Papildomai prie visų viršuje mūsų nustatytų teisių, mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir nepateikdami priežasties pašalinti bet kokį į mūsų Svetainę jūsų įkeltą turinį ar nuorodas į jūsų svetainę.


 7. Registracija

  1. Norėdami gauti prieigą prie visų Svetainės funkcijų, galite mums pateikti užpildytą registracijos formą. Registruodamiesi, jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis ir užtikrinate, kad jų laikysitės. Savo nuožiūra, mes galime atmesti jūsų registracijos paraišką.


  2. Kiekviena registracija galioja tik vienam vartotojui.


  3. Šioje Svetainėje pateikiama bendra informacija ir ji neapima konkrečių patarimų.


  4. Jūs sutinkate, kad visa registracijos tikslais jūsų pateikta informacija yra tiksli ir pilna.


  5. Jūs privalote mus nedelsiant informuoti apie bet kokį neteisėtą jų naudojimą ar bet kokį kitą šios Svetainės saugumo pažeidimą, apie kurį jūs sužinote.


  6. Mes bet kuriuo metu turime teisę užbluokuoti bet kurios paskyros ID, nesvarbu ar ji buvo nustatyta jūsų, ar mūsų, jei mūsų pagrįsta nuomone, jums nepavyko laikytis bet kurių šių Terminų nuostatų.


  7. Mes garantuojame, kad saugojimas, naudojimas, perkelimas, transformavimas ir kita veikla, susijusi su jūsų asmenine inforamcija, kurią mums perduodate registracijos proceso metu, yra atliekami remiantis šioje srityje galiojančiais įstatymais ir taikant geriausias praktikas asmeninės informacijos valdymo srityje.


 8. Intelektualinė nuosavybė

  1. Autorinės ir visos kitos intelektualinės nuosavybės teisės šioje Svetainėje (įskaitant visas duombazių teises, prekės ženklus, paslaugų ženklus, prekybinius pavadinimus, tekstą, grafiką, kodą, failus ir nuorodas) priklauso mums. Visos teisės yra saugomos. Bet koks neteisėtas naudojimas bus laikomas pažeidimu ir gali būti persekiojimas pagal įstatymą.


  2. Kai kurioje mūsų Svetainėje pateiktoje informacijoje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir jų resursus arba įtrauktas trečiųjų šalių turinys, kurį naudojame pagal sąžiningo naudojimo politiką. Mes neprisiimame atsakomybės ir jokia forma nesame atsakingi dėl įvykusių trečiosios šalies autorinių teisių pažeidimo ar sulaužymo.


 9. Garantija

  1. Nors mes stengiamės užtikrinti, kad bet kokia šioje Svetainėje prieinama medžiaga (tai apima ir trečiųjų šalių nuorodas) nebūtų jokiais būdais užteršta, mes negarantuojame, kad tokia medžiaga bus neinfektuota, be virusų ir/ar panašaus kodo.


  2. Dėl interneto ir programinės įrangos pobūdžio, mes negalime jums garantuoti, kad šios Svetainės prieiga ar veikimas vyks be trikdžių ar klaidų. Mes galime be perspėjimo sustabdyti, atšaukti, nutraukti ar pakeisti bet kurią šios Svetainės dalį. Mes nprisiimame atsakomybės, jei negalėsime apdoroti jūsų informacijos dėl veiksmų, kurių negalime kontroliuoti.


  3. Šioje Svetainėje pateikiama bendra informacija ir ji neapima konkrečių patarimų. Mes stengiamės atnaujinti mūsų Svetainėje esančią informaciją, tačiau nesuteikiame laidavimų bei garantijų ir neatliekame jokių tiesioginių ar netiesioginių pareiškimų, kad mūsų Svetainėje esantis turinys yra tikslus, užbaigtas ar atnaujintas (jei tokios garantijos nėra privalomos pagal taikomus įstatymus).


  4. Mes nesuteikiame jokių garantijų ar pareiškimų, kad šioje Svetainėje pateikta nuosavybės informacija yra teisinga, tiksli ar naujausia.


  5. Mes nesuteikiame jokių garantijų, kad Svetainė ar joje prieinama informacija atitinka įstatymus, išskyrus teisės aktus, konkrečiai taikomus pagal teisės aktų taikymo taisykles.


  6. Tiek, kiek leidžia įstatymai, mes pašaliname visas sąlygas, garantijas, pareiškimus ar kitas salygas, kurios gali būti tiesiogiai ar numanomai taikomos mūsų Svetainei ar joje esančiam turiniui.


  7. Svetainėje esančių nuosavybių informaciją mums pateikia trečiųjų šalių nekilnojamojo turto agentai, komerciniai agentai, nuomos agentai, savininkai, užsienio turto savininkai ar naujų namų vystytojai arba nukreipiame jus į tokių subjektų išteklius tik jūsų informaciniais tikslais. Mes negarantuojame, kad mums pateikta nuosavybės informacija arba ta, į kurią nukreipiame yra tiksli ir užbaigta, todėl neatliekame su tuo susijusių pareiškimų ir garantijų. Jei jūs pasitikite šia informacija, tai atliekate savo pačių rizika. Prieš priimant sprendimus ar atliekant veiksmus susijusius su nuosavybe, apie kurią savo Svetainėje pateikiame informaciją, mes rekomenduojame patiems patikrinti visą nuosavybės informaciją.
 10. Pašalinimas iš svetainės

  1. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra visam laikui arba laikinai užblokuoti vartotoją iš Svetainės ir/arba apriboti, ar panaikinti jų galimybę naudotis kai kuriais, arba visais mūsų paslaugų elementais. Toks vartotojas apie tai turi būti informuotas ir privalo nebandyti naudotis Svetaine naudojantis kitu vardu ar vartotoju.
 11. Mes galime sustabdyti ar atšaukti savo svetainę

   Mūsų Svetainė yra nemokamai prieinama vartotojams.

  1. Mes negarantuojame, kad mūsų Svetainė ar bet koks joje esantis tūrinys, bus visada nepertraukiamai prieinamas. Dėl verslo ar veiklos priežasčių, mes galime sustabdyti, atšaukti, ar uždrausti prieigą prie visos arba dalies mūsų Svetainės. Prieš sustabdant ar atšaukiant, mes pasistengsime apie tai tinkamai informuoti.


  2. Jūs taip pat esate atsakingas, kad visi asmenys, kurie naudojasi mūsų svetaine naudojant jūsų interneto ryšį yra susipažinę su šiomis Sąlygomis ir kitais taikomais terminais bei sąlygomis, bei jų laikosi.
 12. Mes nesame atsakingi dėl svetainių, į kurias nukreipiame

  1. Šioje Svetainėje pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių valdomas svetaines arba pateikiama iš tokių svetainių gauta dalinė informacija laikantis sąžiningo naudojimo politikos. Mes nekontroliuojame jų individualaus turinio. Mes nesuteikiame jokių garantijų ir pareiškimų dėl tikslumo ar baigtumo, kurie būtų susiję su iš bet kurių susietų svetainių pateikiama informacija. Nuorodos yra tik dėl jūsų patogumo. Mes nerekomenduojame jokių tokiose svetainėse reklamuojamų produktų ar paslaugų (jei, bet kuria forma, nenurodyta kitaip). Jei nuspręsite apsilankyti trečiųjų šalių svetainėje, pasinaudoję šioje Svetainėje esančia nuoroda, darykite tai savo pačių rizika.
 13. Taisyklės dėl nuorodų į mūsų svetainę

  1. Be išankstinio mūsų sutikimo, jokioje kitoje Svetainėje negalite įterpti nuorodų į šią Svetainę. Ypatingai, (bet neapsiribojant ankščiau minėta informacija) jokioje kitoje Svetainėje jūs negalite įterpti "gilių nuorodų", nukreipiančių į bet kurį mūsų Svetainės puslapį. Jūs galite nukreipti į mūsų pagrindinį puslapį, jei tai atliekate tokiu būdu, kuris nesukelia (mūsų pagrįsta nuomone) mums rizikos ir pavojaus mūsų reputacijai. Mes pasiliekame teisę be jokio įspėjimo ir priežasties atsiimti nuorodų leidimą.


  2. Mūsų Svetainė negali būti naudojama jokioje kitoje svetainėje ir jūs negalite įkelti jokių nuorodų į mūsų Svetainės puslapius, išskyrus mūsų pagrindinį puslapį.


  3. Jūs negalite sukurti nuorodos, kad ji atrodytų kaip bet kokios formos mūsų bendradarbiavimas, patvirtinimas ar pritarimas, jei tuo metu nėra tokio susitarimo.
 14. Mūsų atsakomybė dėl jūsų patirtų nuostolių

  1. Mes jokiu būdu neatsisakome ar neapribojame jums suteiktos mūsų atsakomybės, jei tai prieštarauja įstatymams. Tai apima atsakomybę dėl mirties ar kūno sužalojimo, atsiradusio dėl mūsų ar mūsų darbuotojų, agentų ar subrangovų aplaidumo ir atsakomybę dėl sukčiavimo ar apgaulingo klaidinimo.


  2. Pagal prieš tai buvusį punktą, mes nebūsime atsakingi dėl bet kokių gedimų, susijusių su programine įranga ar internetinėmis klaidomis, ar nepasiekiamumu, ar kitomis aplinkybėmis, kurių negalime kontroliuoti.


  3. Pagal 14.1 punktą, mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl jūsų paskyros ID praradimo, kilusio dėl jūsų kompiuterio sistemos gedimo, klaidos, elektros tiekimo nutrūkimo ar kitos priežasties.


  4. Mes galime įdiegti sistemas, kurios mums atrodo tinkamos apsisaugoti nuo automatizuotų programų naudojimo, siekiančių gauti neteisėta prieigą prie mūsų sistemos ir Svetainės. Jums draudžiama naudoti automatizuotas programas tokiems tikslams, todėl bet koks toks naudojimas ar mėginimas naudoti tokias automatizuotas programas yra atliekamas jūsų pačių rizika. Pagal 14.1 punktą, mes neprisiimame atsakomybės dėl bet kokių pasėkmių, kurios kils ar bus susiję su tokių automatizuotų programų naudojimu, ar bandymų naudoti, siekiant gauti neteisėtą prieigą prie mūsų sistemos ar šios Svetainės.


  5. Mes nebūsime atsakingi už nuostolius ar žalą, kurie atsiras dėl viruso, paskirstytos paslaugų atsisakymo atakos ar kitos technologiškai žalingos medžiagos, kuri gali užkrėsti jūsų kompiuterinę ir programinę įrangą, duomenis ar kitą asmeninę medžiagą naudojantis mūsų Svetaine arba kita susijusia svetaine, arba parsisiunčiant jose esantį turinį.


  6. Mes atmetame visas numanomas sąlygas, garantijas, pareiškimus ar kitas sąlygas, kurios gali būti taikomos mūsų svetainei ar bet kuriam joje esančiam turiniui.

   Mes nebūsime atsakingi dėl jūsų praradimų ar žalos, susijusios su sutartimi, civilinės teisės pažeidimu (įskaitant aplaidumą), įstatymo nustatyto pareigų nevykdymo ar kitais iš anksto numatytais atvejais, atsirandančiais paga ar ryšiumi su:

   naudojimu ar negalėjimu naudotis mūsų Svetaine; arba

   bet kokio mūsų Svetainėje rodomo turinio naudojimu.

   Mes nebūsime atsakingi dėl:

   pelno neteikimo, pardavimų, verslo ar pelno;

   verslo sutrikdymu;

   santaupų praradimą;

   verslo galimybių, geros valios ar reputacijos praradimo; ar

   dėl netiesioginių praradimų ir nuostolių.
 15. Kurios šalies įstatymai taikomi nagrinėjant skundus?

  1. Jei esate vartotojas, atkreipkite dėmesį, kad šios Sąlygos, jų objektas ir formuluotė yra prižiūrima ES įstatymų ar bet kurių kitų įstatymų, kurie turi būti taikomi pagal įstatymų taikymo taisykles. Jūs ir mes sutinkame, kad Estijos teismai turės išimtinę jurisdikciją.
 16. Klientų atsiliepimai ir kokybė

  1. Mes stengiamės užtikrinti, kad visi klientų atsiliepimai būtų nagrinėjami laiku, sąžiningai, nuosekliai, ir būtų tinkamai registruojami. Mes laukiame bet kokių pasiūlymų, kaip galėtume pagerinti teikiamas paslaugas. Prašome rašyti mums adresu hello@flatfy.com. Mūsų tikslas - pripažinti ir išnagrinėti visus klientų atsiliepimus.


  Ačiū, kad apsilankėte mūsų svetainėje. Linkime gero naudojimosi!
Šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie pagerina vartotojo patirtį. Naudodamiesi mūsų paslaugomis jūs sutinkate su mūsų slapukų naudojimu. + Informacija
Jokių problemų!